Logo 50px - Light grey.png
M2C     CO JE M2C SPACE?     PŘÍNOSY     PŘÍKLADY VYUŽITÍ     REFERENCE     KONTAKT     CZ / SKENG

CHYTRÁ

SPRÁVA

BUDOV

NA DÁLKU

A Z JEDNOHO MÍSTA

MĚJTE KAŽDÝ PROSTOR

POD KONTROLOU 

 

M2C Space díky vyspělé technologii a know-how proškoleného personálu vytváří moderní pracoviště budoucnosti. Chytrý systém komplexně monitoruje prostor, a tak zabezpečuje hladký provoz budovy, chrání váš majetek a snižuje náklady na provoz.

 

S M2C Space získáte dokonalý přehled o dění v jakékoliv budově nebo průmyslovém prostoru. Ale to není zdaleka vše. Systém zajistí také důkladnou analýzu dat, která usnadní vaše podnikatelské rozhodování nebo vám pomůže s přesným zacílením marketingových kampaní.

 

30 %

Průměrná úspora pro klienta.

24/7

Nepřetržitá kontrola objektu.  

5 %

Navýšení hodnoty nemovitosti.

OBCHODNÍ

CENTRA

ADMINISTRATIVNÍ

BUDOVY

PRŮMYSL

HOTELY

RETAIL

LOGISTIKA

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OBJEKTU

DÍKY CHYTRÉ TECHNOLOGII

BEZPEČNOST

Neustálý přehled o dění

v prostoru s nižšími náklady.

OPTIMALIZACE VNITŘNÍCH PROCESŮ

Kontrola obsazenosti pokladen, sledování pokladních transakcí nebo odběru položek v regálech.

SNÍŽENÍ

KRIMINALITY

 

Přehled o externích

i interních krádežích zboží

a průběžná kontrola podezřelého chování osob.

MARKETING

Datová analýza pro úspěšné marketingové kampaně.

PARKOVACÍ SYSTÉM

Sledování počtu dostupných parkovacích míst v objektu a zaznamenávání SPZ.

FOOTFALL

Průběžná analýza subjektů (lidí, zvířat, vozidel) v prostoru a čase.

FACILITY MANAGEMENT

Úspora času, pracovní síly i finančních prostředků.

PŘEHLED

O PORUCHÁCH 

 

Včasné zjištění závad a jejich rychlá eliminace, která vede ke snížení rozsahu škod.

ÚSPORA ENERGIÍ

 

Vzdálené řízení provozních technologií odečty

vodoměrů, pasportizace objektů.

HEATMAPY

 

Zaznamenávání intenzity

a způsobu pohybu subjektů v objektu. 

ROZPOZNÁNÍ OSOB

 

Rozeznávání osob podle pohlaví, věku a barvy

oblečení nebo analýza podezřelého chování. 

CO VÁM M2C SPACE

PŘINESE?

1

SNÍŽÍ ZTRÁTY A ELIMINUJE KRIMINALITU

M2C funguje jako efektivní nástroj pro prevenci externí i interní kriminality a snižování ztrát.

2

ZAJISTÍ NEPŘETRŽITÝ DOHLED NAD OBJEKTEM

Dálkový dohled v režimu 24/7 zajistí, že budete mít prostor neustále pod kontrolou.

3

PŘIPRAVÍ PERSONALIZOVANÝ REPORTING

Chytrý systém zpracuje reporty, grafické analýzy a další propočty na míru vašim aktuálním potřebám.

4

ZREDUKUJE OBJEM ZTRÁT Z VÝROBY

M2C Space dohlédne na interní výrobní procesy a identifikuje příčinu ztrát. Služba ohlídá efektivitu konkrétních postupů, pracovníků i robotů.

5

ZOPTIMALIZUJE VNITŘNÍ PROCESY

Sofistikovaný software spolehlivě detekuje fronty, automaticky otevírá a zavírá pokladny a posílá výzvy obsluze.  Sleduje také odběr položek v regálech.

6

UMOŽNÍ EFEKTIVNÍ SPRÁVU BUDOVY

M2C Space nahrazuje nebo vzdáleně řídí pracovní činnosti při správě budov. Díky tomu sníží náklady na provoz i lidské zdroje.

7

SESBÍRÁ DATA PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Analýza dat o návštěvnosti a chování zákazníků vám umožní přesně naplánovat a zacílit marketingové kampaně.

8

BLESKOVĚ REAGUJE NA VZNIKLÉ UDÁLOSTI

Mimořádné a krizové situace se nevyhnou žádnému prostoru. M2C Space je okamžitě zaznamená a upozorní vás, abyste mohli okamžitě reagovat.

9

ŠETŘÍ NÁKLADY DÍKY AUTOMATIZACI

Nejmodernější technologie zautomatizují pracovní postupy v logistických či průmyslových areálech. Tím sníží vaše náklady na pracovní sílu.

10

UDRŽÍ VÁS V OBRAZE

Řídit pracovní týmy v terénu a sledovat průběh prací můžete i na dálku. Mobilní docházka umožňuje vést online přehled o počtu pracovníků a odpracovaných hodinách.

Naši specialisté pro vás rádi připraví ŘEŠENÍ NA MÍRU.

 

S ČÍM VÁM M2C SPACE POMŮŽE?

RETAIL A OBCHODNÍ CENTRA

 • Kontrola a analýza vnitřních procesů

 • Odhalování a snížení externí i interní kriminality.

 • FOOTFALL: přehled o počtu lidí v objektu a jejich další třídění.

 • HEATMAPY: statistika návštěvnosti na konkrétním místě.

 • Monitoring front u pokladen, pokladních operací a toku hotovosti.

 • Sledování odběru položek v regálech a dostupnosti zboží.

 • Monitoring a optimalizace počtu dostupných parkovacích míst.

 • Sledování únikových východů, vstupů, východů, ramp a dalších míst.

 • Dohled nad manipulací se zbožím na prodejně či skladu.

 • Služby elektronické recepční.

 • Přehled o pohybu oprávněných osob v zázemí.

 • Vzdálené ovládání technologií a optimalizace spotřeby energií.

PRŮMYSLOVÉ A LOGISTICKÉ AREÁLY

 • Komunikace skrze video či audio komunikátor pro navigaci řidičů či návštěv.

 • Implementace automatizované vrátnice nebo elektronické recepční.

 • Plně automatická kontrola objektu pomocí analytických softwarů kamerového systému.

 • Zpracování a vyhodnocení kamerových záznamů.

 • Implementace IoT technologií a jejich využití v provozu.

 • Monitoring pohybu zboží v rámci skladu a 

 • Vzdálené řízení veškerých logistických procesů.

 • Kontrola dodržování BOZP a PO.

 • Přehled o pohybu dodavatelských firem uvnitř i vně areálu.

 • Monitoring parkovacích ploch a kontrola rychlosti v areálu díky radaru.

 • Vzdálený monitoring a predikce poruch technických zařízení budov (MaR, IoT čidla).

 • Optimalizace využití energií díky vzdálenému ovládání.

 • Vzdálená kontrola výkonnosti úklidových služeb.

Naši specialisté pro vás rádi připraví ŘEŠENÍ NA MÍRU.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

A HOTELY

 • Kontrola a analýza vnitřních procesů.

 • Optimalizace nákladů na ostrahu a zvýšení kvality zabezpečení objektu.

 • Kontrola provozu (recepce, parking, výtahy a koridory).

 • Monitoring a hledání podezřelých osob a odložených zavazadel.

 • Kontrola služebních místností, serveroven a trezorů.

 • Podpora při odbavování hostů, check-in/check-out.

 • Dohled nad počtem dostupných parkovacích míst.

 • Monitoring škod na majetku klientů a tvorba podkladů pro škodní událost.

 • Kontrola dostupnosti únikových východů.

 • Monitoring nestandardních aktivit zaměstnanců (vandalismus, kouření atd.). 

 • Ovládání energií a optimalizace jejich spotřeby na dálku.

 • Vzdálená kooperace s fyzickou ostrahou na místě.

 • Podpora pro helpdesk a evidence v CAFM systému.

 

Se společností Mark2 Corporation Czech a.s. spolupracujeme od roku 2013 a s jejími službami jsme spokojeni. Velmi si ceníme profesionálního přístupu jejích zaměstnanců a vysoké kvality poskytovaných služeb.

 

M2C Space dálkově dohlíží na naše prodejny typu supermarket a hypermarket a napomáhá ke zvyšování úspor a snižování ztrát společnosti.

 

Spolupráci se společností Mark2 Corporation Czech a.s. a její službu M2C Space můžeme vřele doporučit.

 

 

 

 

Albert Česká republika, s.r.o.

V rámci 14.ročníku konference Security Summit 2018, která je největším setkáním bezpečnostních profesionálů v České republice a kterého se účastnilo více než 200 účastníků, byly vyhlášeny výsledky soutěže Bezpečnostní projekt roku. Tím se stal projekt M2C Space od společnosti Mark2 Corporation Czech a.s.

 

 

 

 

ASIS CZ, Z.S.

Pro společnost M2C působíme jak v roli dodavatele, tak partnera. CertiConVis, náš software pro analýzu obrazu z kamerových systémů, je zařazen mezi řešení v rámci dohledového centra M2C Space a pomáhá dotvářet jedinečnost tohoto konceptu.

 

Vzájemná spolupráce našich realizačních týmů přináší efektivní symbiózu pro zákazníky, kteří požadují opravdu špičkové služby. Nedílnou součástí našeho propojení je i zpětná vazba a ohlasy na náš software, díky kterým jej dokážeme nadále inovovat. 

 

Propojení s M2C je od počátku velmi přínosné, tuto společnost můžeme jedině doporučit.

 

 

 

 

CertiCon a.s.

 
 

KONTAKT

Zaujal vás systém M2C Space?

Rádi pro vás vytvoříme

CHYTRÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU.

+420 725 930 112

 

obchod@m2c.eu

 

Mark2 Corporation Czech a.s.

 

IČ: 25719751

 

Sídlo:

Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha

 

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky: B 5692 vedená u Městského soudu v Praze

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube