Logo 50px - Light grey.png
M2C     CO JE M2C SPACE?     PŘÍNOSY     PŘÍKLADY VYUŽITÍ     REFERENCE     KONTAKT     CZ / SKENG

CHYTRÁ

SPRÁVA

BUDOV

NA DÁLKU

A Z JEDNOHO MÍSTA

MĚJTE KAŽDÝ PROSTOR

POD KONTROLOU 

 

M2C Space díky vyspělé technologii a know-how proškoleného personálu vytváří moderní pracoviště budoucnosti. Chytrý systém komplexně monitoruje prostor, a tak zabezpečuje hladký provoz budovy, chrání váš majetek a snižuje náklady na provoz.

 

S M2C Space získáte dokonalý přehled o dění v jakékoliv budově nebo průmyslovém prostoru. Ale to není zdaleka vše. Systém zajistí také důkladnou analýzu dat, která usnadní vaše podnikatelské rozhodování nebo vám pomůže s přesným zacílením marketingových kampaní.

 

OBCHODNÍ

CENTRA

ADMINISTRATIVNÍ

BUDOVY

PRŮMYSL

HOTELY

RETAIL

LOGISTIKA

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OBJEKTU

DÍKY CHYTRÉ TECHNOLOGII

BEZPEČNOST

Neustálý přehled o dění

v prostoru s nižšími náklady.

OPTIMALIZACE VNITŘNÍCH PROCESŮ

Kontrola obsazenosti pokladen, sledování pokladních transakcí nebo odběru položek v regálech.

SNÍŽENÍ

KRIMINALITY

 

Přehled o externích

i interních krádežích zboží

a průběžná kontrola podezřelého chování osob.

MARKETING

Datová analýza pro úspěšné marketingové kampaně.

PARKOVACÍ SYSTÉM

Sledování počtu dostupných parkovacích míst v objektu a zaznamenávání SPZ.

FOOTFALL

Průběžná analýza subjektů (lidí, zvířat, vozidel) v prostoru a čase.

FACILITY MANAGEMENT

Úspora času, pracovní síly i finančních prostředků.

PŘEHLED

O PORUCHÁCH 

 

Včasné zjištění závad a jejich rychlá eliminace, která vede ke snížení rozsahu škod.

ÚSPORA ENERGIÍ

 

Vzdálené řízení provozních technologií odečty

vodoměrů, pasportizace objektů.

HEATMAPY

 

Zaznamenávání intenzity

a způsobu pohybu subjektů v objektu. 

ROZPOZNÁNÍ OSOB

 

Rozeznávání osob podle pohlaví, věku a barvy

oblečení nebo analýza podezřelého chování. 

CO VÁM M2C SPACE

PŘINESE?

 

S ČÍM VÁM M2C SPACE POMŮŽE?

 • Kontrola a analýza vnitřních procesů

 • Odhalování a snížení externí i interní kriminality.

 • FOOTFALL: přehled o počtu lidí v objektu a jejich další třídění.

 • HEATMAPY: statistika návštěvnosti na konkrétním místě.

 • Monitoring front u pokladen, pokladních operací a toku hotovosti.

 • Sledování odběru položek v regálech a dostupnosti zboží.

 • Monitoring a optimalizace počtu dostupných parkovacích míst.

 • Sledování únikových východů, vstupů, východů, ramp a dalších míst.

 • Dohled nad manipulací se zbožím na prodejně či skladu.

 • Služby elektronické recepční.

 • Přehled o pohybu oprávněných osob v zázemí.

 • Vzdálené ovládání technologií a optimalizace spotřeby energií.

 • Komunikace skrze video či audio komunikátor pro navigaci řidičů či návštěv.

 • Implementace automatizované vrátnice nebo elektronické recepční.

 • Plně automatická kontrola objektu pomocí analytických softwarů kamerového systému.

 • Zpracování a vyhodnocení kamerových záznamů.

 • Implementace IoT technologií a jejich využití v provozu.

 • Monitoring pohybu zboží v rámci skladu a 

 • Vzdálené řízení veškerých logistických procesů.

 • Kontrola dodržování BOZP a PO.

 • Přehled o pohybu dodavatelských firem uvnitř i vně areálu.

 • Monitoring parkovacích ploch a kontrola rychlosti v areálu díky radaru.

 • Vzdálený monitoring a predikce poruch technických zařízení budov (MaR, IoT čidla).

 • Optimalizace využití energií díky vzdálenému ovládání.

 • Vzdálená kontrola výkonnosti úklidových služeb.

 • Kontrola a analýza vnitřních procesů.

 • Optimalizace nákladů na ostrahu a zvýšení kvality zabezpečení objektu.

 • Kontrola provozu (recepce, parking, výtahy a koridory).

 • Monitoring a hledání podezřelých osob a odložených zavazadel.

 • Kontrola služebních místností, serveroven a trezorů.

 • Podpora při odbavování hostů, check-in/check-out.

 • Dohled nad počtem dostupných parkovacích míst.

 • Monitoring škod na majetku klientů a tvorba podkladů pro škodní událost.

 • Kontrola dostupnosti únikových východů.

 • Monitoring nestandardních aktivit zaměstnanců (vandalismus, kouření atd.). 

 • Ovládání energií a optimalizace jejich spotřeby na dálku.

 • Vzdálená kooperace s fyzickou ostrahou na místě.

 • Podpora pro helpdesk a evidence v CAFM systému.

 
 
 

KONTAKT

Zaujal vás systém M2C Space?

Rádi pro vás vytvoříme

CHYTRÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU.

+420 725 930 112

 

obchod@m2c.eu

 

Mark2 Corporation Czech a.s.

 

IČ: 25719751

 

Sídlo:

Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha

 

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky: B 5692 vedená u Městského soudu v Praze