Logo 50px - Light grey.png
M2C     CO JE M2C SPACE?     PŘÍNOSY     PŘÍKLADY VYUŽITÍ     REFERENCE     KONTAKT     CZ / ENG

DOHLED

A SPRÁVA

BUDOV

Z JEDNOHO MÍSTA

ŘEŠENÍ PRO VAŠE

KOMFORTNÍ PODNIKÁNÍ

 

 

M2C Space je unikátní pracoviště, kde díky nejmodernějším technologiím, analytickým softwarům a speciálně vyškoleným odborníkům kontrolujeme

a ovládáme vzdáleně vaše technologie, energie, chráníme váš majetek a zboží

a minimalizujeme vaše ztráty při co nejnižších nákladech.

 

Využitím M2C Space získáte nejen přehled o správě vašeho majetku, ale také důležité informace pro vaše podnikatelská rozhodnutí a tvorbu úspěšných marketingových kampaní.

 

OBCHODNÍ

CENTRA

ADMINISTRATIVNÍ

BUDOVY

PRŮMYSL

HOTELY

RETAIL

LOGISTIKA

EFEKTIVNÍ

ŘÍZENÍ A KONTROLA OBJEKTU

Z JEDNOHO MÍSTA

BEZPEČNOST

Minimalizace ztrát při

co nejnižších nákladech

MARKETING

Data pro úspěšné podnikání a marketingové kampaně

FACILITY MANAGEMENT

Úspora nákladů i času

SNÍŽENÍ INTERNÍ

A EXTERNÍ

KRIMINALITY

 

Krádeže zaměstnanců

a návštěvníků

KONTROLA A ANALÝZA

VNITŘNÍCH PROCESŮ

Info o obsazenosti pokladen, kontrola pokladních transakcí, sledování odběru položek v regálech apod.

HLÁŠENÍ PORUCH

A ZÁVAD

 

A následná elimininace časových prodlev

a zmírňování škod

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

OPTIMALIZACE

VYUŽITÍ ENERGIÍ

 

Pasportizace objektů, vzdálené odečty vodoměrů, vzdálené řízení provozních technologií apod.

FOOTFALL

Analýza subjektů (osoby, auta, zvířata) v prostoru

PARKOVACÍ SYSTÉM

Info o počtu dostupných parkovacích míst

v objektu, čtení SPZ

ROZPOZNÁNÍ OSOB

 

Zařazení osob podle pohlaví, věkových skupin,

podle barev oděvu, analýza

podezřelého chování atd.

HEATMAPY

 

Intenzita pohybu

subjektů v prostoru  

CO VÁM M2C SPACE

PŘINESE?

Díky M2C Space jsme vybudovali efektivní nástroj pro prevenci externí a interní kriminality, odhalovaní a snížení ztráty.

SNÍŽENÍ ZTRÁT, EXTERNÍ A INTERNÍ KRIMINALITY

M2C Space poskytuje klientovi službu dálkového dohledu v režimu 24/7. Objekt je tak nonstop pod kontrolou. 

 

OBJEKT 24/7

POD DOHLEDEM

M2C Space vám dle individuálních potřeb připraví na míru v požadovaných intervalech reporty, grafické analýzy, propočty apod.

PRAVIDELNÝ REPORTING ZÁKAZNÍKŮM

M2C Space dohlédne na interní výrobní procesy a postupy s cílem identifikace vzniku ztrát. Naše služba poslouží jako nástroj externího dohledu se zaměřením na jednotlivé procesy výroby a práce lidí a robotů a jejich integrace.

SNÍŽENÍ ZTRÁT Z VÝROBY

M2C Space spolehlivě detekuje fronty u pokladen, tvoří statistiky, automaticky otevírá a zavírá pokladny a posílá výzvu obsluze. Stejně tak sleduje odběry položek v regálech atd.

DOHLED NAD VNITŘNÍMI PROCESY

M2C Space nahrazuje nebo vzdáleně řídí pracovní činnosti při správě budov. Získáte tak větší kontrolu nad nemovitostmi, uspoříte a můžete efektivněji řídit lidské zdroje.

 

EFEKTIVNĚJŠÍ

SPRÁVA BUDOV

M2C Space umí získat údaje o návštěvnosti v prostoru a čase (Footfall), o intenzitě výskytu návštěvníků v daném místě (Heatmapy) apod. 

DATA PRO PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ

Díky dálkovému dohledu M2C Space se okamžitě a efektivně zkracuje reakční doba na vzniklé mimořádné a krizové situace u klienta. 

 

OKAMŽITÁ REAKCE

NA VZNIKLÉ UDÁLOSTI

Pomocí M2C Space a nejmodernějších technologií automatizujeme pracovní postupy v logistických či průmyslových areálech a urychlujeme tak činnosti dříve závislé na lidském faktoru. 

ÚSPORA AUTOMATIZACÍ

Prostřednictvím M2C Space můžete efektivně řídit pracovní týmy v terénu a současně sledovat průběh prací. Mobilní docházka umožňuje vést online přehled o počtu pracovníků a odpracovaných hodinách.

ONLINE PŘEHLED O STAVU PRACÍ

 

HLAVNÍ PŘÍKLADY

VYUŽITÍ M2C SPACE

V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

 • kontrola a analýza vnitřních procesů

 • odhalování a snížení interní kriminality

 • odhalování externí kriminality

 • identifikace počtu lidí vstupujících do objektu a jejich třídění (Footfall)

 • statistika počtu návštěvníků na konkrétním místě (Heatmapy)

 • informace o tvorbě front u pokladen

 • sledování odběru položek v regálech

 • monitoring počtu dostupných parkovacích míst a předání informací zákazníkům

 • monitoring únikových východů, vstupů, východů, ramp apod.

 •  dohled nad manipulací se zbožím na prodejně či skladu

 • monitoring pokladních operací

 • monitoring toku hotovosti

 • elektronická recepční

 • monitoring pohybu oprávněných osob v zázemí

 • monitoring dostupnosti zboží (pečivo, zelenina)

 • vzdálené ovládání optimalizace využití energií

 

a mnoho dalšího

 • komunikace přes video/audio komunikátor (navigace návštěv, řidičů atd.)

 • možnost implementace zcela automatizované vrátnice

 • plně automatická kontrola objektu pomocí analytických softwarů kamerového systému

 • zpracování a vyhodnocení kamerových záznamů

 • možnost implementace IoT technologií a využití v provozu

 • monitoring pohybu zboží v rámci skladu

 • vzdálené řízení logistických procesů (řízení odstavného parkoviště, kontrola vrátnice, kontrola nakládky a vykládky, kontrola rampy apod.)

 • vzdálená obsluha váhy

 • kontrola rychlosti v areálu – propojení s radarem

 • kontrola dodržování BOZP a PO, používání osobních ochranných pracovních prostředků, kouření

 • kontrola pohybu dodavatelských firem uvnitř i vně areálu

 • monitoring parkovacích ploch (obsazenost, incidenty apod.)

 • vzdálený monitoring technických zařízení budov (MaR, IoT čidla)

 • predikce poruch technických zařízení budov

 • vzdálené ovládání optimalizace využití energií

 • vzdálená kontrola výkonnosti úklidových služeb

 • elektronická recepční

 

a mnoho dalšího

 • kontrola a analýza vnitřních procesů

 • optimalizace nákladů na ostrahu a zvýšení kvality zabezpečení objektu

 • kontrola provozu (recepce, parking, výtahy, koridory)

 • monitoring a hledání podezřelých osob

 • monitoring a hledání odložených zavazadel a předmětů

 • kontrola služebních místností (serverovny, trezory)

 • elektronická recepční (podpora při odbavování hostů, check-in/check-out, možnost online komunikace s operátorem 24/7)

 • dohled nad počtem dostupných parkovacích míst

 • monitoring škod na majetku u klienta a tvorba podkladů pro škodní událost

 • kontrola dostupnosti únikových východů a monitoring případného zneužití

 • monitoring nestandardních aktivit ve vnitřních prostorách ze strany zaměstnanců (vandalismus,   kouření atd.) 

 • vzdálené řízení budovy zvyšující komfort nájemcům

 • vzdálené ovládání optimalizace využití energií

 • vzdálená kooperace s fyzickou ostrahou na místě (zásahová jednotka nebo místní ostraha)

 • vzdálená podpora pro helpdesk a evidence v CAFM systému 

 

a mnoho dalšího

 
 
 

KONTAKT

Naši specialisté vám

podle požadavků připraví

ŘEŠENÍ PŘÍMO NA MÍRU

© 2019 Mark2 Corporation Czech a.s.