Logo 50px - Light grey.png
M2C     ČO JE M2C SPACE?     PRÍNOSY     PRÍKLADY VYUŽITIA     REFERENCIE     KONTAKT     CZ / SKENG

CHYTRÁ

SPRÁVA

BUDOV

NA DIAĽKU
A Z JEDNÉHO MIESTA

MAJTE KAŽDÝ PRIESTOR

POD KONTROLOU

 

M2C Space vďaka vyspelej technológii a know-how preškoleného personálu vytvára moderné pracovisko budúcnosti. Chytrý systém komplexne monitoruje priestor, a tak zabezpečuje plynulú prevádzku budovy, chrání Váš majetok a znižuje náklady na prevádzku.

 

S M2C Space získate dokonalý prehľad o dianí v akejkoľvek budove alebo priemyselnom priestore. Ale to nie je zďaleka všetko. Systém zaistí tiež dôkladnú analýzu dát, ktorá uľahčí Vaše podnikateľské rozhodovanie alebo Vám pomôže s presným  zacielením marketingových kampaní.

 

OBCHODNÉ CENTRÁ

ADMINISTRATÍVNE

BUDOVY

PRIEMYSEL

HOTELY

RETAIL

LOGISTIKA

EFEKTÍVNE RIADENIE OBJEKTU

VĎAKA CHYTREJ TECHNOLÓGII

BEZPEČNOSŤ

Neustály prehľad o dianí v priestore s nižšími nákladmi.

OPTIMALIZÁCIA VNÚTORNÝCH PROCESOV

Kontrola obsadenosti pokladní, sledovanie pokladničných transakcií alebo odberu položiek

v regáloch.

ZNÍŽENIE KRIMINALITY

 

Prehľad o externých aj interných krádežiach tovaru

a priebežná kontrola podozrivého správania osôb.

MARKETING

Dátová analýza pre úspešné marketingové kampane.

PARKOVACÍ SYSTÉM

Sledovanie počtu dostupných parkovacích miest v objekte

a zaznamenávanie ŠPZ.

FOOTFALL

Priebežná analýza subjektov (ľudí, zvierat, vozidiel)

v priestore a čase.

FACILITY MANAGEMENT

Úspora času, pracovnej sily

a finančných prostriedkov.

PREHĽAD O PORUCHÁCH 

 

Včasné zistenie závad a ich rýchla eliminácia, ktorá vedie k zníženiu rozsahu škôd.

ÚSPORA ENERGIÍ

 

Vzdialené riadenie prevádzkových technológií

a odpočty vodomerov, pasportizácia objektov.

HEATMAPY

 

Zaznamenávanie intenzity

a spôsobu pohybu

subjektov v objekte.

ROZPOZNÁVANIE OSOB

 

Rozoznávanie osôb podľa pohlavia, veku a farby oblečenia alebo analýza podozrivého správania.

ČO DOKÁŽE M2C SPACE?

 

S ČÍM VÁM M2C SPACE POMÔŽE?

 • Kontrola a analýza vnútorných procesov.

 • Odhalenie a zníženie externej a vnútornej kriminality.

 • FOOTFALL: prehľad o počte ľudí v objekte a ich ďalšie členenie.

 • HEATMAPY: štatistika návštevnosti na konkrétnom mieste.

 • Monitoring radov pri pokladniach, pokladničných operácií a toku hotovosti.

 • Sledovanie odberu položiek v regáloch a dostupnosti tovaru.

 • Monitoring a optimalizácia počtu dostupných parkovacích miest.

 • Sledovanie únikových východov, vstupov, rámp a ďalších miest.

 • Dohľad nad manipuláciou s tovarom na predajni alebo v sklade.

 • Služby elektronickej recepčnej.

 • Prehľad o pohybe oprávnených osôb v zázemí.

 • Vzdialené ovládanie technológií a optimalizácia spotreby energií.

 • Komunikácia cez video či audio komunikátor pre navigáciu vodičov či návštev.

 • Implementácia automatizovanej vrátnice alebo elektronickej recepčnej.

 • Plne automatická kontrola objektu pomocou analytických softvérov kamerového systému.

 • Spracovanie a vyhodnotenie kamerových záznamov.

 • Implementácia IoT technologií a ich využitie v prevádzke.

 • Monitoring pohybu tovaru v rámci skladu.

 • Vzdialené riadenie všetkých logistických procesov.

 • Kontrola dodržiavania BOZP a PO.

 • Prehľad o pohybe dodávateľských firiem vnútri aj mimo areálu.

 • Monitoring parkovacích plôch a kontrola rýchlosti v areálu vďaka radaru.

 • Vzdialený monitoring a predikcia porúch technických zariadení budov (MaR, IoT čidlá).

 • Optimalizácia využitia energií vďaka vzdialenému ovládaniu.

 • Vzdialená kontrola výkonnosti upratovacích služieb.

 • Kontrola a analýza vnútorných procesov.

 • Optimalizácia nákladov na stráženie a zvýšenie kvality zabezpečenia objektu.

 • Kontrola prevádzky (recepcie, parking, výťahov a koridorov).

 • Monitoring a hľadanie podozrivých osôb a odložených batožín.

 • Kontrola služobných miestností, serverovní a trezorov.

 • Podpora pri vybavení hostí, check-in / check-out.

 • Dohľad nad počtom parkovacích miest.

 • Monitoring škôd na majetku klientov a tvorba podkladov pre škodovú udalosť.

 • Kontrola dostupnosti únikových východov.

 • Monitoring neštandardných aktivit zamestnancov (vandalizmus, fajčenie, atď.). 

 • Ovládanie energií a optimalizácia ich spotreby na diaľku.

 • Vzdialená kooperácia s fyzickým strážnikom na mieste.

 • Podpora pre helpdesk a evidencia v CAFM systému.

 
 
 

KONTAKT

Zaujal vás systém M2C Space?

Rádi pre vás vytvoríme

CHYTRÉ RIEŠENIE NA MIERU.

+420 725 930 112

 

obchod@m2c.eu

Mark2 Corporation Czech a.s.

 

IČ: 25719751

 

Sídlo:

Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha

 

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky: B 5692 vedená u Městského soudu v Praze