Logo 50px - Light grey.png
M2C     ČO JE M2C SPACE?     PRÍNOSY     PRÍKLADY VYUŽITIA     REFERENCIE     KONTAKT     CZ / SKENG

CHYTRÁ

SPRÁVA

BUDOV

NA DIAĽKU
A Z JEDNÉHO MIESTA

MAJTE KAŽDÝ PRIESTOR

POD KONTROLOU

 

M2C Space vďaka vyspelej technológii a know-how preškoleného personálu vytvára moderné pracovisko budúcnosti. Chytrý systém komplexne monitoruje priestor, a tak zabezpečuje plynulú prevádzku budovy, chrání Váš majetok a znižuje náklady na prevádzku.

 

S M2C Space získate dokonalý prehľad o dianí v akejkoľvek budove alebo priemyselnom priestore. Ale to nie je zďaleka všetko. Systém zaistí tiež dôkladnú analýzu dát, ktorá uľahčí Vaše podnikateľské rozhodovanie alebo Vám pomôže s presným  zacielením marketingových kampaní.

 

30 %

Priemerná úspora pre klienta. 

24/7

Nepretržitá kontrola objektu.  

5 %

Navýšenie hodnoty nehnuteľnosti.

OBCHODNÉ CENTRÁ

ADMINISTRATÍVNE

BUDOVY

PRIEMYSEL

HOTELY

RETAIL

LOGISTIKA

EFEKTÍVNE RIADENIE OBJEKTU

VĎAKA CHYTREJ TECHNOLÓGII

BEZPEČNOSŤ

Neustály prehľad o dianí v priestore s nižšími nákladmi.

OPTIMALIZÁCIA VNÚTORNÝCH PROCESOV

Kontrola obsadenosti pokladní, sledovanie pokladničných transakcií alebo odberu položiek

v regáloch.

ZNÍŽENIE KRIMINALITY

 

Prehľad o externých aj interných krádežiach tovaru

a priebežná kontrola podozrivého správania osôb.

MARKETING

Dátová analýza pre úspešné marketingové kampane.

PARKOVACÍ SYSTÉM

Sledovanie počtu dostupných parkovacích miest v objekte

a zaznamenávanie ŠPZ.

FOOTFALL

Priebežná analýza subjektov (ľudí, zvierat, vozidiel)

v priestore a čase.

FACILITY MANAGEMENT

Úspora času, pracovnej sily

a finančných prostriedkov.

PREHĽAD O PORUCHÁCH 

 

Včasné zistenie závad a ich rýchla eliminácia, ktorá vedie k zníženiu rozsahu škôd.

ÚSPORA ENERGIÍ

 

Vzdialené riadenie prevádzkových technológií

a odpočty vodomerov, pasportizácia objektov.

HEATMAPY

 

Zaznamenávanie intenzity

a spôsobu pohybu

subjektov v objekte.

ROZPOZNÁVANIE OSOB

 

Rozoznávanie osôb podľa pohlavia, veku a farby oblečenia alebo analýza podozrivého správania.

ČO DOKÁŽE M2C SPACE?

1

ZNÍŽI STRATY A ELIMINUJE KRIMINALITU

M2C funguje ako efektívny nástroj pre prevenciu externej a internej kriminality a znižovanie strát.

2

ZAISTÍ NEPRETRŽITÝ DOHĽAD NAD OBJEKTOM

Diaľkový dohľad v režime 24/7 zabezpečí, že budete mať priestor neustále pod kontrolou.

3

PRIPRAVÍ PERSONALIZOVANÝ REPORTING 

Chytrý systém spracuje reporty, grafické analýzy a ďalšie prepočty na mieru Vašim aktuálnym potrebám.

4

ZREDUKUJE OBJEM STRÁT Z VÝROBY

M2C Space dohliadne na interné výrobné procesy a identifikuje príčinu strát. Služba postráži efektivitu konkrétnych postupov, pracovníkov i robotov.

5

ZOPTIMALIZUJE VNÚTORNÉ PROCESY

Sofistikovaný software spoľahlivo detekuje fronty, automaticky otvára a zatvára pokladne a posiela výzvy obsluhe. Sleduje tiež odber položiek v regáloch.

6

UMOŽNÍ EFEKTÍVNU SPRÁVU BUDOVY

M2C Space nahrádza alebo vzdialene riadi pracovnú činnosti pri správe budov. Vďaka tomu zníži náklady na prevádzku aj ľudské zdroje.

7

ZOZBIERA DÁTA PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

Analýza dát o návštevnosti a správanie zákazníkov Vám umožní presne naplánovať a zacieliť marketingové kampane.

8

BLESKOVO REAGUJE NA VZNIKNUTÉ UDALOSTI

Mimoriadne a krízové ​​situácie sa nevyhnú žiadnemu priestoru. M2C Space ich okamžite zaznamená a upozorní Vás, aby ste mohli okamžite reagovať.

9

ŠETRÍ NÁKLADY VĎAKA AUTOMATIZÁCII

Najmodernejšia technológia zautomatizuje pracovné postupy v logistických či priemyselných areáloch. Tým zníži Vaše náklady na pracovnú silu.

10

UDRŽÍ VÁS V OBRAZE

Riadiť pracovné tímy v teréne a sledovať priebeh prác môžete aj na diaľku. Mobilná dochádzka umožňuje viesť online prehľad o počte pracovníkov a odpracovaných hodinách.

Naši špecialisti pre Vás radi pripravia RIEŠENIE NA MIERU.

 

S ČÍM VÁM M2C SPACE POMÔŽE?

RETAIL A OBCHODNÉ CENTRÁ

 • Kontrola a analýza vnútorných procesov.

 • Odhalenie a zníženie externej a vnútornej kriminality.

 • FOOTFALL: prehľad o počte ľudí v objekte a ich ďalšie členenie.

 • HEATMAPY: štatistika návštevnosti na konkrétnom mieste.

 • Monitoring radov pri pokladniach, pokladničných operácií a toku hotovosti.

 • Sledovanie odberu položiek v regáloch a dostupnosti tovaru.

 • Monitoring a optimalizácia počtu dostupných parkovacích miest.

 • Sledovanie únikových východov, vstupov, rámp a ďalších miest.

 • Dohľad nad manipuláciou s tovarom na predajni alebo v sklade.

 • Služby elektronickej recepčnej.

 • Prehľad o pohybe oprávnených osôb v zázemí.

 • Vzdialené ovládanie technológií a optimalizácia spotreby energií.

PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ AREÁLY

 • Komunikácia cez video či audio komunikátor pre navigáciu vodičov či návštev.

 • Implementácia automatizovanej vrátnice alebo elektronickej recepčnej.

 • Plne automatická kontrola objektu pomocou analytických softvérov kamerového systému.

 • Spracovanie a vyhodnotenie kamerových záznamov.

 • Implementácia IoT technologií a ich využitie v prevádzke.

 • Monitoring pohybu tovaru v rámci skladu.

 • Vzdialené riadenie všetkých logistických procesov.

 • Kontrola dodržiavania BOZP a PO.

 • Prehľad o pohybe dodávateľských firiem vnútri aj mimo areálu.

 • Monitoring parkovacích plôch a kontrola rýchlosti v areálu vďaka radaru.

 • Vzdialený monitoring a predikcia porúch technických zariadení budov (MaR, IoT čidlá).

 • Optimalizácia využitia energií vďaka vzdialenému ovládaniu.

 • Vzdialená kontrola výkonnosti upratovacích služieb.

Naši špecialisti pre Vás radi pripravia RIEŠENIE NA MIERU.

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

A HOTELY

 • Kontrola a analýza vnútorných procesov.

 • Optimalizácia nákladov na stráženie a zvýšenie kvality zabezpečenia objektu.

 • Kontrola prevádzky (recepcie, parking, výťahov a koridorov).

 • Monitoring a hľadanie podozrivých osôb a odložených batožín.

 • Kontrola služobných miestností, serverovní a trezorov.

 • Podpora pri vybavení hostí, check-in / check-out.

 • Dohľad nad počtom parkovacích miest.

 • Monitoring škôd na majetku klientov a tvorba podkladov pre škodovú udalosť.

 • Kontrola dostupnosti únikových východov.

 • Monitoring neštandardných aktivit zamestnancov (vandalizmus, fajčenie, atď.). 

 • Ovládanie energií a optimalizácia ich spotreby na diaľku.

 • Vzdialená kooperácia s fyzickým strážnikom na mieste.

 • Podpora pre helpdesk a evidencia v CAFM systému.

 

Se společností Mark2 Corporation Czech a.s. spolupracujeme od roku 2013 a s jejími službami jsme spokojeni. Velmi si ceníme profesionálního přístupu jejích zaměstnanců a vysoké kvality poskytovaných služeb.

 

M2C Space dálkově dohlíží na naše prodejny typu supermarket a hypermarket a napomáhá ke zvyšování úspor a snižování ztrát společnosti.

 

Spolupráci se společností Mark2 Corporation Czech a.s. a její službu M2C Space můžeme vřele doporučit.

 

 

 

 

Albert Česká republika, s.r.o.

V rámci 14.ročníku konference Security Summit 2018, která je největším setkáním bezpečnostních profesionálů v České republice a kterého se účastnilo více než 200 účastníků, byly vyhlášeny výsledky soutěže Bezpečnostní projekt roku. Tím se stal projekt M2C Space od společnosti Mark2 Corporation Czech a.s.

 

 

 

 

ASIS CZ, Z.S.

Pro společnost M2C působíme jak v roli dodavatele, tak partnera. CertiConVis, náš software pro analýzu obrazu z kamerových systémů, je zařazen mezi řešení v rámci dohledového centra M2C Space a pomáhá dotvářet jedinečnost tohoto konceptu.

 

Vzájemná spolupráce našich realizačních týmů přináší efektivní symbiózu pro zákazníky, kteří požadují opravdu špičkové služby. Nedílnou součástí našeho propojení je i zpětná vazba a ohlasy na náš software, díky kterým jej dokážeme nadále inovovat. 

 

Propojení s M2C je od počátku velmi přínosné, tuto společnost můžeme jedině doporučit.

 

 

 

 

CertiCon a.s.

 
 

KONTAKT

Zaujal vás systém M2C Space?

Rádi pre vás vytvoríme

CHYTRÉ RIEŠENIE NA MIERU.

+420 725 930 112

 

obchod@m2c.eu

Mark2 Corporation Czech a.s.

 

IČ: 25719751

 

Sídlo:

Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha

 

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky: B 5692 vedená u Městského soudu v Praze

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube